تصاویر هنری از بازی های پلی استیشن ۴

دیسک فیزیکی یا بازی دیجیتال ؟

/
تقریبا یکسال  و نیم پیش بود که با شما درباره مزایای و معایب بازی ه…

پلی استیشن کوچولو

/
یک مدل فانتزی از PlayStation