کنسول ٬ لوازم  جانبی و بازی ها به تعداد جهت همکاران موجود است.

جهت دریافت  لیست قیمت همکار به ایمیل زیر میتوانید تماس بگیرید.

جهت دریافت فرم به PS4store.ir[at]gmail.com ایمیل بزنید.

همچنین در شهر های  اهواز ٬ قم  ٬ شوشتر ٬ تبریز٬ بندر انزلی  ٬ رشت ٬ اهواز  و آبادان نمایندگی فروش پذیرفته می شود.

حداقل خرید برای  ثبت نمایندنگی در سایت بر اساس جمعیت شهر ها متفاوت است.